Home Up

Tremeirchion

CYNHADLEDD  TREFFYNNON

Cafwyd dau ddiwrnod cofiadwy a phleserus yn Nhreffynnon dros benwythnos Medi 17eg a 18fed 2011. Hon oedd y bedwaredd gynhadledd ffynhonnau flynyddol iw chynnal ac maen mynd o nerth i nerth.

Dydd Sul cychwynnwyd o Dreffynnon gan ymweld yn gyntaf Ffynnon Beuno, Tremeirchion. (SJ083724) gan edmygur baddon helaeth ar cerflun carreg o ben  dynol lle maer dŵr yn llifo allan.

LLYGAD Y FFYNNON  Rhif 31 Nadolig 2011  

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up