Home Up

Tremeirchion

CYNHADLEDD  TREFFYNNON

Cafwyd dau ddiwrnod cofiadwy a phleserus yn Nhreffynnon dros benwythnos Medi 17eg a 18fed 2011. Hon oedd y bedwaredd gynhadledd ffynhonnau flynyddol iw chynnal ac maen mynd o nerth i nerth.

Dydd Sul cychwynnwyd o Dreffynnon gan ymweld yn gyntaf Ffynnon Beuno, Tremeirchion. (SJ083724) gan edmygur baddon helaeth ar cerflun carreg o ben  dynol lle maer dŵr yn llifo allan.

LLYGAD Y FFYNNON  Rhif 31 Nadolig 2011  

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Atgof ynghylch Ffynnon Feuno, Tremeirchion (1856).

 Y tu hwnt ir pentref [Tremeirchion], ac wedi disgyn tua milltir i lawr yr allt, heibio i gelloedd ffynidwydd, a choed deiliog Plas Brynbela, deuthum at droed yr allt, ac ychydig lathenni o ymyl y ffordd safair dafarn, y siop groser, ar ffermdy a elwid yn Ffynnon Beuno...Oi chymharu ffynnon enwog y Santes Wenfrewi yn Nhreffynnon, maer eiddo Beuno Sant yn eithaf dinod, heb rinweddau y tu hwnt i burdeb a chroywder. Cesglir y dŵr mewn tanc carreg yn nesaf at dŷ Ffynnon Beuno, a chaniateir iddo ddianc, er budd y pentrefwyr, trwy geg agored portread anghelfydd o ben dynol, sydd wedii osod yn y wal flaen.  Stanley, H. M., a Stanley, D. The Autobiography of Sir Henry Morton Stanley. Santa Barbara: The Narrative Press, 2001, t. 50.

LLYGAD Y FFYNNON  Rhif 43 Nadolig 2017  

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

 

Home Up