Home Up

SWYDDOGION

         LLYWYDD - Dr Robin Gwyndaf

 

 CADEIRYDD- Eirlys Gruffydd Evans

YSGRIFENNYDD a GOLYGYDD CYLCHGRAWN - Howard Huws

 

TRYSORYDD - Gwyn Edwards

  

ARCHWILWR ARIANNOL - Dennis Roberts

 

PWYNT CYSWLLT

“Llygad y Ffynnon” yw cylchlythyr Cymdeithas Ffynhonnau Cymru. 

Y golygydd yw Howard Huws, Bangor, a gellir gyrru unrhyw gyfraniad  ato yn golygydd@ffynhonnau.cymru  os gwelwch yn dda.

Gellir ei alw ar 01248 351503 neu 07870 797655.