Home Up

YN EISIAU: SWYDDOG CYHOEDDUSRWYDD

 

Mae ar Gymdeithas Ffynhonnau Cymru angen Swyddog Cyhoeddusrwydd er mwyn cynyddu diddordeb y cyhoedd ym mhwnc ffynhonnau Cymru地 gyffredinol, ac yn eu harwyddoc稘 hanesyddol a diwylliannol. Hynny er mwyn ceisio diogelu ein ffynhonnau, a chadw a lledaenu gwybodaeth yn eu cylch. Gwaith y Swyddog fydd:

 

                  Tynnu sylw at ffynhonnau lleol, eu hanes a置 traddodiadau, gan ysgogi casglu gwybodaeth amdanynt;

                  Codi ymwybyddiaeth ynghylch ffynhonnau ymysg cynghorau lleol a chymdeithasau bro;

                  Annog ysgolion i gyflwyno ffynhonnau lleol i blant yn rhan o置 gweithgareddau addysgiadol;

                  Diogelu ffynhonnau rhag eu difrodi, eu hanghofio neu置 colli;

                  Hyrwyddo Cymdeithas Ffynhonnau Cymru a chynyddu ei haelodaeth.

 

Swydd ddi-d稷, wirfoddol fydd hon, ond byddai地 ychwanegiad gwerthfawr at grynodeb gyrfa unrhyw unigolyn sy地 amcanu gweithio ym meysydd cadwraeth, addysg, hanes neu gymdeithaseg.

 

Y mae地 swydd ddelfrydol at gyfer unigolyn brwdfrydig a gweithgar o unrhyw oedran, ac yn neilltuol ar gyfer rhywun sydd am brofiad gwaith cyn mynd ymlaen i addysg bellach neu swydd arall.

 

Y mae池 Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, a byddai trwydded yrru yn fanteisiol iawn. Dylai池 sawl sydd diddordeb gysylltu 竰r Ysgrifennydd yn cyfarchiad@yahoo.co.uk neu trwy alw 07870 797655 / 01248 351503.

YN EISIAU: SWYDDOG CYHOEDDUSRWYDD

 

Mae ar Gymdeithas Ffynhonnau Cymru angen Swyddog Cyhoeddusrwydd er mwyn cynyddu diddordeb y cyhoedd ym mhwnc ffynhonnau Cymru地 gyffredinol, ac yn eu harwyddoc稘 hanesyddol a diwylliannol. Hynny er mwyn ceisio diogelu ein ffynhonnau, a chadw a lledaenu gwybodaeth yn eu cylch. Gwaith y Swyddog fydd:

 

                  Tynnu sylw at ffynhonnau lleol, eu hanes a置 traddodiadau, gan ysgogi casglu gwybodaeth amdanynt;

                  Codi ymwybyddiaeth ynghylch ffynhonnau ymysg cynghorau lleol a chymdeithasau bro;

                  Annog ysgolion i gyflwyno ffynhonnau lleol i blant yn rhan o置 gweithgareddau addysgiadol;

                  Diogelu ffynhonnau rhag eu difrodi, eu hanghofio neu置 colli;

                  Hyrwyddo Cymdeithas Ffynhonnau Cymru a chynyddu ei haelodaeth.

 

Swydd ddi-d稷, wirfoddol fydd hon, ond byddai地 ychwanegiad gwerthfawr at grynodeb gyrfa unrhyw unigolyn sy地 amcanu gweithio ym meysydd cadwraeth, addysg, hanes neu gymdeithaseg.

 

Y mae地 swydd ddelfrydol at gyfer unigolyn brwdfrydig a gweithgar o unrhyw oedran, ac yn neilltuol ar gyfer rhywun sydd am brofiad gwaith cyn mynd ymlaen i addysg bellach neu swydd arall.

 

Y mae池 Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, a byddai trwydded yrru yn fanteisiol iawn. Dylai池 sawl sydd diddordeb gysylltu 竰r Ysgrifennydd yn cyfarchiad@yahoo.co.uk neu trwy alw 07870 797655 / 01248 351503.

LLYGAD Y FFYNNON   Rhif 44 Haf 2018

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up