Home Up

Mynegai Newyddion a Digwyddiadau Cyffredinol Llygad y Ffynnon Rhifynnau 1-52.

 

EH – Erthygl electronig helaethach.

 

Adfer ffynnon 41

Adroddiad o’r Cyfarfod Cyffredinol 13

Adroddiad y Trysorydd Awst 2011 31

Adroddiad y Trysorydd Awst 2012 33

Apêl at Aelodau am Oes 47

 

Bwrlwm Eryri Fforwm Treftadaeth Ddiwylliannol Eryri 18

 

Cadeirydiaeth Cymdeithas Ffynhonnau Cymru 41

Cofio Ken Lloyd Gruffydd 37

Croeso Cynnes i Chi i Gyd i Rifyn Cyntaf Llygad y Ffynnon 1*

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 1997 3*

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 1998 4

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 1999 5, 7

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2005 19

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2007 22

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2008 24, 25

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2009 26

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2010 28

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2011 30

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2012 32, 33*

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2013 34

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2014 36

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2015 38, 39*

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2016 40, 41

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2017 42, 43, 43EH

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2018 44, 45, 45EH

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2019 46, 47, 47EH

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2020 48, 49, 49EH

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2021 51, 52EH

Cyfarfod Cyngor y Gymdeithas 1998 4

Cyfarfod Cyngor y Gymdeithas 2011 30

Cyfarfod Cyngor y Gymdeithas 2012  31, 33

Cyfarfod Cyngor y Gymdeithas 2013 33

Cyfarfod Cyngor y Gymdeithas 2017 42

Cyfarfod Cyngor y Gymdeithas 2018 44, 44EH

Cyfarfod Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2005 18

Cyfarfod Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012 32, 33*

Cyfarfod Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2014 36, 37*

Cyfarfod Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn 2015 38

Cyfarfod Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy 2016 40

Cyfarfod Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017 43

Cyfarfod Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 44

Cyfarfod Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019 46, 47

Cyfarfod Eisteddfod Genedlaethol Tregaron 2020 48

Cyfarfod Llangurig - adroddiad - ymddiriedolaeth genedlaethol i warchod ein ffynhonnau 31

Cyfarfod y Cyngor 2003 14*

Cymdeithas Ffynhonnau Cymru Ar Raglen “Wedi 7” - 16

Cynhadledd Ffynhonnau Prifysgol Llanbedr Pont Steffan –11 a 12 Medi 2010 – 28, 29*

Cynhadledd Ffynhonnau Treffynnon 2011 30*, 31*

Cynhadledd Ffynhonnau Caerllion 2012 32, 33*

Cynhadledd Ffynhonnau Llandudno 34, 35*

Cynhadledd Ffynhonnau Prifysgol Bangor 26, 27*

Cynhadledd Ffynhonnau Waterford 42

 

Darlithoedd 21, 25

Dŵr O Fangre Cysegredig Nodedig ar werth ar Ebay 25

 

Ein Llywydd Newydd  28*

 

Ffynhonnau Cernyw – Cyfrol Arall gan Phil Cope 29*

 

Golygyddiaeth “Llygad y Ffynnon” 40

Gwefan Llên Natur 31

Gwefan Cymdeithas Ffynhonnau Cymru 38, 43

Gwibdaith ffynhonnau Llŷn 41

Gwibdaith ffynhonnau Maentwrog a Ffestiniog 43

 

Holy Wells: Wales - a photographic journey, gan Phil Cope - Adolygiad 25*

Hysbysiad Preifatrwydd 44

 

Llongyfarchiadau - Priodas Esyllt Nest Roberts 20*

 

Mwy y Hanes Ffynnon y Goytre, Ger Pont-y-pŵl 29

Mynegai “Llygad y Ffynnon”        43

 

Rydym yn Dal i Chwilio am Drysorydd 38

 

Swyddog Cyhoeddusrwydd 43, 44

 

Webb, Thelma a Barry, Anrhydeddu 44, 45*

 

Ymwelydd Diddorol [o Hwngari] sy’n Rhyfeddu at ein Ffynhonnau 28*

Ysgrifenyddiaeth Cymdeithas Ffynhonnau Cymru 40

Y Prosiect Ffynhonnau Byw 43EU

Yr Archesgob yn Cefnogi Cymdeithas Ffynhonnau Cymru 3

Yr Eisteddfod Genedlaethol - Angela Graham  - Ffynnon Fair Pen-rhys – Porth y Nefoedd 28, 32,

33*

Yr Eisteddfod Genedlaethol – Bill Jones a Rhys Mwyn – Adfer Ffynnon Gwyddelan Sant, Dolwyddelan

                                                                                                      38

Yr Eisteddfod Genedlaethol – Dewi Ensyl Lewis – Ffynhonnau Bro’r Eisteddfod (Abertawe) 20

Yr Eisteddfod Genedlaethol – Eirlys Gruffydd  - Ffynhonnau a’u Pensaernïaeth 10

                    Ffynhonnau a’u Defodau 13

                    Ffynhonnau’r De 16

                    Ffynhonnau Môn 43

                    Ffynhonnau Sir y Fflint 22

                    Ffynhonnau Sir Ddinbych, Ddoe a Heddiw 34

Yr Eisteddfod Genedlaethol – Elfed Gruffydd – Ffynhonnau Llŷn 18

Yr Eisteddfod Genedlaethol – Gwilym T. Jones – Ffynhonnau Môn a’u Traddodiadau 6

Yr Eisteddfod Genedlaethol – Iestyn Daniel – Beirdd yr Oesoedd Canol a’n Ffynhonnau 8

Yr Eisteddfod Genedlaethol – Gareth Pritchard – Ffynhonnau’r Gogarth 46, 47

Yr Eisteddfod Genedlaethol - Jane Beckerman - Ffynnon Elian 30, 31*      

Yr Eisteddfod Genedlaethol – Mike Farnworth - Ffynhonnau Ceredigion 52

Yr Eisteddfod Genedlaethol – Robin Gwyndaf – Ffynhonnau Bro’r Eisteddfod (Caerdydd) 24

Yr Eisteddfod Genedlaethol – Robin Gwyndaf – Ffynhonnau Caerdydd 44

Yr Eisteddfod Genedlaethol – Sandra Torch – Ffynhonnau Sanctaidd 36, 37*

Yr Eisteddfod Genedlaethol – Tecwyn Vaughan Jones – Ffynhonnau a’r Byd Celtaidd 4

Yr Eisteddfod Genedlaethol – Yr Hybarch Abad Deiniol – Saintiau a Ffynhonnau Cymru 26, 27*

 

 

Home Up