Home Up

NANNERCH

 

FFYNNON PENYFFRITH

Annwyl Olygydd,

Diolch am rifyn Nadolig 2000 o Lygad y Ffynnon. Mae ei gynnwys yn ddiddorol iawn. Tynnwyd fy sylw yn arbennig gan nodyn Mr D. Gwyn Jones. Dygodd i'm cof y dŵr oeraf a brofais - dwr Ffynnon Penyffrith, Nannerch, ger yr Wyddgrug. 

Roeddem yno ar ein gwyliau fel teulu a dywedodd fy nhad, o bopeth yr oedd yn dymuno ei ddangos i ni o'i ddyddiau yno, oedd cael profi dŵr Ffynnon Penyffrith. Hogyn oeddwn i ar y pryd. Cododd fy nhad wydryn o'r dŵr. Yr oedd ager mor drwchus ar y tu allan i'r gwydryn fel na ellid gweld faint o ddŵr oedd ynddo. Pan euthum i'w yfed ni allwn gymryd ond llymaid bach iawn ohono gan mor oer ydoedd. A oes dŵr ffynnon oerach nag ef yng Nghymru?

Trefor D. Jones, Cerrigmân, Pen-y-sarn, Amlwch.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 10 Haf 2001

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up