Home Up

MARIAN CWM, 

GER DYSERTH

 

Annwyl Olygydd

Rwy'n enedigol o Farian Cwm, ger Dyserth, a chofiaf Mrs Denson, Pwllhalog, yn dweud wrthyf ei bod, pan oedd yn byw yn y Bwlch, yn mynd i lawr yr allt ar dywydd poeth i nôl dŵr oer iawn o Ffynnon Leucu i olchi'r menyn ar ddiwrnod corddi. Cofiaf y lle yn dda ac roedd drysau pren ar y ffynnon. Mae un o'r teulu yn dal i fyw yn Pencefn Isa, Trelawnyd. Mae'r tŷ ar godiad, ac o fewn llathen i'r drws ffrynt mae ffynnon ddofn, gron, lle byddent, yn fy mhlentyndod, yn gollwng bwcedi ar raff tua thair llath o hyd er mwyn cael cyflenwad dyddiol i'r tŷ.

Eirlys Jones, Gellifor, Rhuthun.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 10 Haf 2001

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Home Up