Home Up

EIN LLYWYDD NEWYDD

Ken Lloyd Gruffydd,  Eirlys Gruffydd  a'r    Dr Robin Gwyndaf

Trysorydd                    Ysgrifennydd                   Llywydd

Mewn cyfarfod o Gyngor Cymdeithas Ffynhonnau Cymru a gynhaliwyd ar ddiwedd mis Mawrth cytunwyd i wahodd y Dr Robin Gwyndaf , Caerdydd i fod yn Llywydd Anrhydeddus Cymdeithas Ffynhonnau Cymru. Da gennym allu dweud iddo dderbyn. Mae Robin wedi mynychu pob un on Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol ac wedi annerch y Gymdeithas mewn darlithoedd ac wedi cyfrannu i drafodeithau ar lawer achlysur. Gwyddom y bydd yn lladmerydd da in Cymdeithas.

Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol ac wedi annerch y Gymdeithas mewn darlithoedd ac wedi cyfrannu i drafodeithau ar lawer achlysur. Gwyddom y bydd yn lladmerydd da i'n Cymdeithas.

Diolchwn i'r Dr Eurwyn William am fod yn Llywydd y gymdeithas o'i chychwyn hyd nawr.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 28 Haf 2010

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up