Home Up

LLONGYFARCHIADAU!

 

I Esyllt Nest Roberts, Is-olygydd Llygad y Ffynnon, ar ei phriodas â Cristian Lewis yng Nghapel Bryn Crwn, Gaiman, Patagonia ym mis Ebrill.

Mae teulu Cristian ar ochr ei dad yn gallu olrhain eu hachau yn ôl i ardal Rhyd-y-mwyn ger yr Wyddgrug ac ardal y Bala, a theulu ei fam i Aberdâr a Blaenau Ffestiniog.

Dymunwn bob hapusrwydd i chi eich dau yn eich bywyd priodasol. Hir oes a phob dedwyddwch.

 LLYGAD Y FFYNNON Rhif 20 Haf 2006

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

LLONGYFARCHIADAU

I Emrys Evans, Blaenau Ffestiniog ar ddathlu ei benblwydd yn 90 oed yn ddiweddar.

I Esyllt Nest a Christian Lewis, Y Wladfa, ar enedigaeth ei mab Mabon Llywelyn.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 22 Haf 2007

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

Home Up