Home Up

LLANOFER  

 

FFYNHONNAU GWENT

Ffynnon Gofer, Plas Llanofer

SO 31 08

gan Eirlys Gruffydd

Ar dir Plas Llanofer roedd r Ffynnon Gofer (SO31 08) ac roedd ganddir enw o fedru gwella cloffni. Byddain arferiad i gleifion adael eu baglau au ffyn ger y ffynnon fel arwydd ou gwellhad. Yn agos i Lanofer roedd Ffynnon Angoeron ac arferid taflu pinnau wedi eu plygu yn ogystal botymau fel offrwm ir ffynnon cyn gwneud dymuniad ond nid oedd cadwr dymuniad yn gyfrinach neu ni chi ei gwireddu. Yn ardal Llandeilo Bertholau (SO3116) roedd nifer o ffynhonnau pwerus a rhinweddol yn l Edward Lhuyd. Roedd rhai ar y bryniau ac eraill ar y dolydd a gallent wella amrywiaeth o afiechydon ac anhwylderau megis clwyfau a doluriau crawnllyd a lludiog yn ogystal symud defaid a brychni haul oddi ar y croen.  

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 16 Haf 2004

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Home Up