Home Up

GRESFFORD

 

GOHEBIAETH. .GOHEBIAETH. .GOHEBIAETH. .GOHEBIAETH

Ddiwedd Mawrth aethom i draddodi darlith am ffynhonnau sir Ddinbych i Gymdeithas Hanes Wrecsam. Soniwyd am Ffynnon Bedr a oedd, yn l Francis Jones yn The Holy Wells of Wales, rhyw bedwar cant a hanner llath ir gogledd-orllewin o Gapel Sant Pedr ger eglwys Trefalun. Ar ddiwedd y ddarlith daeth gwraig or enw June Jones i siarad ni gan ddweud ei bod yn byw yn yr Orsedd (Rossett). Roedd ganddi ddiddordeb mewn chwilio am y ffynnon ac yn fuan wedyn derbyniwyd e-bost ganddi. Roedd wedi darganfod cyfeiriad at Gapel Sant Pedr mewn arolwg tir a wnaed yn 1620. Ym mhlwyf Gresffordd yr oedd y capel a rhyw chwarter milltir or adeilad, ger Llindir, roedd Ffynnon Bedr a oedd yn nodedig am ei dŵr bywiol. Nid oes dim ar y map O.S. i ddangos bod ffynnon gerllaw Neuadd Llindir, sydd erbyn hyn yn westy. Aeth June yno a chael nad oedd neb, gan gynnwys y rheolwr, yn gwybod dim am fodolaeth ffynnon ar y tir helaeth sydd o gwmpas y gwesty. Rhoddodd gyfeiriad y cwmni syn berchen y gwesty i ni fel y gallwn gysylltu nhw rhag ofn bod y ffynnon wedi ei nodi ar ddogfennau sydd yn eu meddiant. Gallai edrych ar hen fapiau degwm yr ardal fod o gymorth hefyd. Cawn weld beth a ddaw.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 22 Haf 2007

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Home Up