Home Up

DIWEDD CYFNOD

Annwyl Gyfeillion,  

Wedi ugain mlynedd fel Ysgrifennydd Cymdeithas Ffynhonnau Cymru ac fel Golygydd Llygad y Ffynnon teimlaf fod yr amser wedi dod i mi drosglwyddor awenau i eraill. Wedi colli Ken mae ymwneud r ffynhonnau yn mynd yn fwy a mwy anodd i mi. Roeddem wedi bod yn chwilio am ffynhonnau au cofnodi am bron i hanner ein bywyd priodasol ac wrth i mi barhau i geisio gwneud fy rhan fel Ysgriennydd a Golygydd maer hiraeth yn dwysau. Hefyd gwelais mor anodd oedd hi i gario ymlaen gyda gwaith y Gymdeithas heb Drysorydd. Doeth felly yw trosglwyddor cyfrifoldebau hyn i eraill. Byddwn yn cynnal Cyfarfod Blynyddol ym mis Gorffennaf ar adeg honno bydd dwylo medrus Howard Huws yn gwneud y ddwy swydd. Gan mai ef ywr Cadeirydd presennol rydym wedi bod yn ffodus iawn i gael Dafydd Jones i eistedd yn y gadair a llywio ein cyfarfodydd. Dymunaf bob rhwydddineb iddynt yn y gwaith. Diolch i Gwyn Edwards am gymryd drosodd fel Trysorydd a diolch am gymorth parod Dennis Roberts ein Harchwilydd. Diolch ir Dr Robin Gwyndaf am ei arweiniad arbennig fel Llywydd ac i bawb a fun aelodau or Gyngor. Diolch i holl ddarllenwyr Llygad y Ffynnon sy wedi ymaelodi yn y gymdeithas. Erbyn hyn mae diddordeb yn ein hen ffynhonnau sanctaidd wedi tyfun aruthrol au dyfodol, or herwydd, yn fwy sicr.

Hwn felly fydd y rhifyn olaf i mi ei olygu. O hyn ymlaen bydd y cylchgrawn iw gael ar ffurf digidol ir rhai syn medru ei dderbyn ond a gael ar bapur hefyd ir rhai sy heb y gyfleusterau iw ddderbyn ar gyfrifiadur. Bydd hyn yn arbed costau cynyddol ir gymdeithas.

 Pob bendith ar waith y gymdeithas ir dyfodol,

Yn ddidwyll iawn,

Eirlys.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 40 Haf 2016

cffcffcffcffcffcffcffcfcffcffcffcffcf

 

Home Up