Home Up

 

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

(yn unol r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol)

 

Mae gan y gymdeithas wybodaeth am enwau, cyfeiriadau, rhifau ffn a chyfeiriadau e-byst aelodau mewn ffeil ar gyfrifiadur. Cafwyd y wybodaeth hon or ffurflen gais am aelodaeth a dderbyniwyd gan y Gymdeithas. Defnyddir yr wybodaeth i gysylltu r aelodau ynglŷn materion yn ymwneud r Gymdeithas, megis cylchredeg ein cylchgrawn Llygad y Ffynnon, ac i brosesu tanysgrifiadaur aelodau . Bydd y data y maer Gymdeithas yn ei gadw yn cael ei drin yn gyfrinachol, gyda hawl gweld gan Swyddogion y Gymdeithas yn unig. Pan ddelo aelodaeth i ben diddymir cofnod yr aelod oddi ar y ffeil aelodaeth. Mae gan Aelodau hawl i gopi caled, o fewn mis o ofyn amdano, or  wybodaeth amdanynt a gedwir gan y gymdeithas, ar hawl i ofyn am gywiro eu gwybodaeth neui diddymu oddi ar y cyfrifiadur. Ynghylch y materion hyn dylid cysylltu Thrysorydd y Gymdeithas. 

Derbynwyd yr uchod gan Bwyllgor Gwaith y Gymdeithas ar Mawrth y 24ain o Ebrill 2018.

LLYGAD Y FFYNNON   Rhif 44 Haf 2018

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Home Up