Home Up

COFIO CYFRANIAD KEN

gan Eirlys Gruffydd .

Yn blygeiniol ar fore Dydd Calan collodd Cymdeithas Ffynhonnau Cymru ei Thrysorydd ym marwolaeth sydyn Ken Lloyd Gruffydd. Roedd Ken yn ofalus iawn o eiddor Gymdeithas ac yn sicrhau fod popeth yn ei le hyd eithaf ei allu. Os nad oedd y llyfrau mewn trefn byddai mewn hwyl ddrwg! Diolch ir cyfaill annwyl, Dennis Roberts, y Felinheli, sy wedi bod yn archwiliwr mygedol y Gymdeithas ers blynyddoedd ac syn gyfrifol am y wefan, byddai popeth yn gweithio allan ir geiniog.

Ganwyd Ken ym Mhorthmadog ac wedi cael addysg yn ysgolion y dref dechreuodd brentisiaeth gyda chwmni penseiri lleol. Yma y datblygodd ei ddoniau o gofnodi adeiladau ar bapur. Roedd yn artist gwych yn enwedig gyda phen ag inc. Dyna pam fod nifer helaeth o ffurfiau ein ffynhonnau sanctaidd ar gof a chadw. Roedd astudior ffynhonnau yn cyfuno ei ddiddordeb o mewn pensaemiaeth am diddordeb innau mewn lln gwerin. Byddain cymryd amser maith i fesur ac i wneud darluniau bras or cerrig yn y ffynnon. Yna, ar l dod adre, byddain treulio amser maith yn creur darlun gorffenedig. Gellir gweld ffrwyth ei lafur mawr yn y ddwy gyfrol ar Ffynhonnau Cymru yng nghyfres Llyfrau Llafar Gwlad. .

Byddain dylunio pob carreg yn ofalus a hyn yn nodweddiadol oi bwyslais ar fanylder a chywirdeb ym mhob peth a wni. Gallai weld ffynnon o safbwynt hollol wahanol i bawb arall. Erbyn hyn maer darluniau yma yn gofnodion hanesyddol o bwys. Wrth adnewyddu ffynnon gall y ffurf gael ei newid ai golli, ond diolch i ddarluniau Ken, maent o hyd ar gof a chadw. Y flwyddyn nesaf bydd Cymdeithas Ffynhonnau Cymru yn cyrraedd yr ugain oed ac mae ei llwyddiant iw phriodoli i waith cyson a gofalus Ken ai ddawn arbennig i ddylunior ffynhonnau. Diolch amdano. 

       COFIO KEN LLOYD GRUFFYDD 

Un hwyliog rannaii olud iw ardal

    ffrind ar fordaith bywyd,

deheuig ddyluniwr diwyd

    yn falch o fapio ei fyd.

 

Ffynhonnell ein cymhelliant ai ynni

    yn annog ein prifiant,

ei eiriau yn llifeiriant

    ai blwy yn hafan iw blant.

     Nia Wyn Jones

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 37 Nadolig 2014

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

Home Up