Home Up

APEL DAER I'R AELODAU

gan Dennis Roberts, Meistr ein Gwefan an Archwilydd Mygedol

Mae cryn drafodaeth wedi bod yn y Cyngor ynglŷn chostau argraffu a phostio Llygad y Ffynnon. Maer costau wedi cynyddu yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, ac erbyn hyn yn  rhoi dyfodol Llygad y Ffynnon yn y fantol. Felly erfyniwn at y rhai ohonoch a fedr dderbyn eich copi ar ffurf ddigidol (PDF) i gysylltu r Golygydd ar golygydd@ffynhonnau.cymru gydach cyfeiriad ebost. Neu os hoffech, yn y lle cyntaf, gael copi o un rhifyn or cylchrawn i weld os ydych yn hapus gydar copi digidol yna gyrrwch eich cyfeiriad ebost  i Dennis Roberts at gwefeistr@ffynhonnau.cymru  Dros amser gobeithio bydd y rhan fwyaf or aelodau yn derbyn Llygad y Ffynnon mewn ffurf digidol, a thrwy hynny yn arbed swm sylweddol ir gymdeithas iw wario ar faterion eraill yn ymwneud ffynhonnau ac i ddatblygu Llygad y Ffynnon.  

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 40 Haf 2016

cffcffcffcffcffcffcffcfcffcffcffcffcf

 

Home Up