Home Up

Anrhydeddu Thelma a Barry Webb.

 

Bu cyfarfod Cymdeithas Ffynhonnau Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd eleni’n achlysur anrhydeddu Barry a Thelma Webb gennym. Mae’r Webbiaid (o Lanhiledd ger Abertyleri ym Mlaenau Gwent) wedi treulio rhagor na 50 mlynedd yn ymchwilio i ffynhonnau Cymru.

Maent wedi ymweld â phob rhan o Gymru, gan wneud cofnodion manwl o enwau, lleoliadau, hanesion a thraddodiadau, gan ddefnyddio ffynonellau llafar, ysgrifenedig a phrintiedig. Ar yr un perwyl bu iddynt fentro i rannau eraill o’r ynysoedd hyn hefyd, gan gynnwys Iwerddon, lle bu ond y dim i Barry suddo i fignen. “Roeddwn i’n meddwl”, meddai, “mai fi fyddai’r ‘corff cors’ nesaf!”

Ffrwyth eu hymroddiad yw 20 ffeil drwchus o wybodaeth a thua thair mil o gardiau mynegai. Cyflwynwyd yr archif werthfawr hon i Amgueddfa Werin Cymru (Sain Ffagan) yn 2016: roedd yn ddigon i lenwi cist cerbyd.

Anrhydeddwyd y Webbiaid gennym oherwydd iddynt greu, diogelu a rhannu’r fath drysor: ac yn arwydd o’n parch a’n gwerthfawrogiad, comisiynodd Robin Gwyndaf y ceinlythrennwr Tegwyn Jones o Bow Street, i lunio teyrnged hardd, wedi’i fframio gan Anthony Burrell, Oriel y Bont, Aberystwyth. Cyflwynwyd hon iddynt gan ein Cadeirydd, Eirlys Gruffydd-Evans. Diolch yn fawr i bawb fu â rhan yn yr achlysur hyfryd hwn, ac yn fwyaf oll, i’r Webbiaid am eu gwaith dyfal. Hir oes iddynt!

LLYGAD Y FFYNNON   Rhif 45 Nadolig 2018

cffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffccffc

 

Home Up